CÆCILIES SMERTE, 2016

This radio piece (55 min.) was commissioned for the Danish national radio, Radio24syv, which was aired October 12, 2016.
It is available as podcast here.
 

"Cæcilie var danser, men måtte stoppe sin karriere, da hun pludselig blev ramt af stærke smerter i kroppen. Efter flere år fik hun diagnosen fibromyalgi.

  • Fibromyalgi er et symptomkompleks eller syndrom, karakteriseret af diffust udbredt smerte i mindst 3 af kroppens 4 kvadranter og med varighed i mindst 3 måneder. Træthed, søvnproblemer, angst/depression og en række andre uspecifikke symptomer er ofte ledsagende symptomer
  • Manglende forståelse af syndromets årsag har gjort, at man terapeutisk kun har haft lidt at tilbyde
  • Diagnosen er omstridt med hensyn til ætiologi (Kilde: Lægehåndbogen)

Radiomontagen undersøger Cæcilies historie og hendes nuværende tilstand. Det er et forsøg på at indkredse en usynlig tilstand, der befinder sig mellem sprog og krop."

music and edit by Kim G. Hansen, radio24Syv